Manteniment industrial

Tendències actuals del manteniment industrial

Introducció


En les últimes dècades, les estrictes normes de qualitat i la pressió competitiva han obligat a les empreses a transformar els seus departaments de manteniment.

Aquests canvis suposen passar de ser un departament que realitza reparacions i canvia peces o màquines completes, a una unitat amb un alt valor a la productivitat total de l'empresa, mitjançant l'aplicació de noves tècniques i pràctiques.

En la situació actual és imprescindible, tant en les grans com en les mitjanes empreses, la implantació de una estratègia de manteniment per augmentar la vida dels seus components, millorant així la disponibilitat dels seus equips i la seva fiabilitat, el que repercuteix en la productivitat de la planta.

En els següents punts es detallen els aspectes claus perquè un programa de manteniment tingui èxit i redundi en importants beneficis econòmics.

Evolució del manteniment. La gestió del manteniment ha evolucionat molt al llarg del temps. El manteniment industrial, dia a dia, està trencant amb les barreres del passat. actualment, moltes empreses apliquen la frase: "el manteniment és inversió, no despesa ".

El primer manteniment dut a terme per les empreses va ser l'anomenat manteniment correctiu, també anomenat manteniment de emergència. Aquesta classe de manteniment consisteix a solucionar els problemes dels equips quan fallen, reparar o substituir les peces o equips malmesos. Aquestes tècniques es van quedar obsoletes, ja que, si bé el programa de manteniment està centrat en solucionar la fallada quan es produeix, serà implicar alts costos per descens de la productivitat i minves en la qualitat.

D'aquesta situació sorgeix el manteniment preventiu, que és revisar de manera periòdica els equips i reemplaçar certs components en funció de estimacions estadístiques, moltes vegades proporcionades pel fabricant. Amb aquest manteniment es redueix el cost del manteniment no planejat i els errors imprevistos, de manera que s'incrementa la confiabilitat en els equips.

 

ConclusionsQuan un programa de manteniment preventiu és incorporat a la indústria, és imprescindible conèixer i avaluar la rendibilitat del programa, per poder justificar la seva existència i garantir la seva continuïtat dins de l'empresa.

L'èxit del programa de manteniment depèn de la implicació de la organització en el seu conjunt.

 

Objectiu


L´objectiu desde JORMAT es proporcionar a l´empresa un manteniment electric COMPLET .

  • Manteniment correctiu
  • Manteniment preventiu
  • Material electric de recanvi o subtitució

 

Avantatges de contractar a JORMAT un servei de manteniment electric complet

  • Poder disposar de recursos no disponibles internament per el Client
  • Augmentar la flexibilitat en la gestió del pressupost de manteniment
  • Simplificar el proces de pressupost de manteniment
  • Introduir millores practiques, coneixements, competencies i habilitats
  • Accelerar l´implantació de canvis i millores organitzatives i tecniques

 

Beneficis esperats

  • Reduir temps de parades
  • Reduir la taxa de producció real a la ideal
  • Augment del index de qualitat dels producte
  • Augment de la confiança en els equipaments