L'equip

JORMAT basa la seva adaptació als canvis en el mercat i a la creixent competivitat en la renovació constant dels processos productius, en la incorporació de la tecnologia més avançada i les instal·lacions més modernes.

Tots aquests aspectes estan destinats a una millora de la productivitat i a una reducció dels costos, i, conseqüentment, a la elaboració de productes de la millor qualitat competitiva.

Tots els nostres projectes es desenvolupen amb el suport dels nostres equips i la col·laboració d'investigadors externs molt competitius.